Escoles

Punt d’Equilibri ofereix a les escoles i a les AMPES/AFA aquests serveis.

Ioga infants

Art-teràpia

Ioga en Família