L’equip

MARTA ROBLES

Graduada en Pedagogia a la Universitat de Girona.
Màster en Dificultats d’aprenentatge i Trastorns del llenguatge a la Universitat
Oberta de Catalunya.
Núm. 02179 – Col·legi de Pedagogs de Catalunya

ANNA GIRALT

Llicenciada en Biologia
Màster de Formació del professorat de secundària i batxillerat.
Professora de ioga, meditació i Mindfulness.

VANESSA GALERA

Llicenciada en Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya.
Núm. 19623 – Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Psicòloga general sanitària.
Treballa sota un vessant cognitiu conductual, amb experiència en gestió
emocional i intervenció en trastorns de l’estat d’ànim.

LAURA NARANJO

Graduada en Mestra d’Educació Primària especialista en ciències i
matemàtiques a la Universitat de Girona.
Titulació de Post-Grau en Altes Capacitats, Intel·ligència intel·lectual i Diversitat
a la Universitat de Girona.
Monitora d’oci i temps lliure.

SARAY BONILLA

Diplomada en Mestra d’Educació Primària a la Universitat de Barcelona.
Graduada en Logopèdia a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tècnica superior d’Educació Infantil.

ROSARIO RUIZ

Diplomada en Educació Social a la Universitat de Girona.
Llicenciada en Psicopedagogia a la Universitat de Girona.
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans a la Universitat de
Girona.
Cursant Grau en Psicologia a la UNED.

TANIA GEBBIA

Professora de Ioga i Pilates.

NATÀLIA SIN

Antropòloga i Treballadora social.
Instructora de tallers de Mindfulness.
Professora de ioga.