Psicologia infantil

El procés de desenvolupament infantil i adolescent és complex i a vegades sorgeixen dificultats que els pares i/o educadors no saben com afrontar. Dificultats en l’aprenentatge, en gestió de les emocions o problemes conductuals poden causar un gran impacte negatiu en el creixement i desenvolupament psicosocial dels nostres fills.

A Punt d’Equilibri tenim en compte la vulnerabilitat de l’infant i és per aquest motiu que oferim una intervenció multidisciplinar. El psicòleg infantil aportarà a l’infant eines de millora de la conducta. Oferim una teràpia individual i/o grupal per nens, nenes i adolescents que necessitin ajuda en el seu procés maduratiu. Ansietat per separació, conducta disruptiva, fòbies o baixa autoestima son entre d’altres algunes de les dificultats que es poden tractar amb la nostra psicòloga infantil.

A més, Punt d’Equilibri com a centre psicopedagògic ofereix avaluació, diagnòstic i intervenció dels principals trastorns de l’aprenentatge, com dislèxia, discalcúlia o TDAH. Disposem d’una psicòloga clínica qualificada per diagnosticar aquests tipus de trastorns. La teràpia infantojuvenil es realitza en hores convingudes, en sessions de 50 minuts de durada, amb periodicitat setmanal/quinzenal.