Reforç Escolar

Pel que fa a la part educativa, des del centre es pretén oferir als usuaris més menuts un acompanyament i un ajut en l’aprenentatge dels coneixements que s’imparteixen a l’escola i que des del currículum escolar es consideren bàsics.

Considerem que la motivació i el reforç positiu és la clau perquè els i les infants tinguin una etapa escolar més agradable i exitosa, on l’adquisició dels continguts i les competències sigui un fet real, que permetran un millor desenvolupament de l’individu com a ciutadà actiu i compromès en el món que l’envolta.

La nostra oferta es basa en:
– Classes de reforç escolar.
– Millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita.
– Tècniques d’estudi.

L’objectiu principal d’aquest projecte és oferir un servei extraescolar de reforç tant a alumnes amb dificultats d’aprenentatge o sense, amb el suport d’un professional de l’àmbit educatiu en la realització de les tasques escolars, preparació d’exàmens o millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita.

No es pretén que sigui quelcom independent, sinó que l’objectiu és treballar per seguir un línia educativa conjuntament amb el centre escolar i amb la família, per tal de formar una educació a tres bandes, on el protagonista sigui l’infant.