Reeducació pedagògica | Reforç escolar i tècniques d’estudi

Reeducació pedagògica

La Reeducació Pedagògica és una intervenció específica per a nens/as i adolescents que mostren dificultats en l’aprenentatge degut a la presència d’algun trastorn específic en l’aprenentatge, com a Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat, Dislèxia, Discalcúlia, Disortografia, Trastorn Específic del Llenguatge, Discapacitat, Trastorn de l’Espectre Autista, entre altres. També es dirigeix a alumnes/as que presenten altes capacitats o per a aquells que malgrat no tenir un trastorn vulguin millorar el seu rendiment acadèmic.

Té com a objectiu principal estimular habilitats i capacitats cognitives com l’atenció, la memòria, l’ orientació espacial i temporal, llenguatge, raonament, planificació i flexibilitat cognitiva, percepció, etc. per a desenvolupar estratègies amb la finalitat d’aconseguir un bon desenvolupament, un bon rendiment acadèmic i una adequada adaptació escolar i social del/la nen/a o
adolescent.

La Reeducació Pedagògica es diferencia del Reforç escolar perquè, se centra en el repàs de continguts escolars i reforça coneixements específics en les àrees curriculars, mentre que en la reeducació pedagògica s’adquireixen habilitats per a millorar les àrees on el rendiment és deficitari o millorable.


Reforç i tècniques d’estudi

Pel que fa a la part educativa, des del centre es pretén oferir als usuaris més menuts i als adolescents un acompanyament i un ajut en l’aprenentatge dels coneixements que s’imparteixen a l’escola i que des del currículum escolar es consideren bàsics.

Considerem que la motivació i el reforç positiu és la clau perquè els i les infants tinguin una etapa escolar més agradable i exitosa, on l’adquisició dels continguts i les competències sigui un fet real, que permetran un millor desenvolupament de l’individu com a ciutadà actiu i compromès en el món que l’envolta.

La nostra oferta es basa en:
– Classes de reforç escolar.
– Millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita.
– Tècniques d’estudi.

L’objectiu principal d’aquest projecte és oferir un servei extraescolar de reforç tant a alumnes amb dificultats d’aprenentatge o sense, amb el suport d’un professional de l’àmbit educatiu en la realització de les tasques escolars, preparació d’exàmens o millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita.

No es pretén que sigui quelcom independent, sinó que l’objectiu és treballar per seguir un línia educativa conjuntament amb el centre escolar i amb la família, per tal de formar una educació a tres bandes, on el protagonista sigui l’infant – adolescent.

Es pretén donar possibilitats als nens perquè puguin realitzar les tasques de la manera més autònoma possible, feina que es pot traspassar i aplicar a les aules.

Pretenem dotar- los d’eines perquè puguin afrontar aquesta etapa de la millor manera possible. Disposem de reforç a nivell de primària i ESO.